Ph.D. Student at the Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, University of Barcelona

 

Jingyao    

Contact:

University of Barcelona

Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada,

Facultat de Geologia (UB)

Martí i Franqués, s/n

08028, Barcelona (Spain)

Tel: (+34) 93 402 04 06